Storno objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky do 3 dnů od odeslání objednávky elektronickou cestou a to bez jakéhokoliv postihu.

Po termínu 3 dnů od uskutečnění objednávky, pokud již nebylo zboží zasláno, má kupující právo odstoupit od smlouvy s tím, že se zavazuje uhradit jednorázový storno poplatek 200 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí
  • zboží se již nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet.

Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží, které zasíláte, musí být v perfektním stavu, nepoškozené ani jinak znehodnocení, bez známek používání či praní. Zboží musí být vráceno kompletní, včetně veškerého příslušenství. Se zbožím musí být zaslán originální doklad o koupi. Aby nedošlo k případnému poškození během přepravy, je třeba zboží dobře zabalit.

Neposílejte zboží na dobírku - takto zaslané zboží nepřijímáme. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odstoupení i zboží doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí plnění. V souladu s §53 (10) má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné, balné, nový obal, naskladnění a kontrola úplnosti zboží).

Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů do 30 dnů od odstoupení. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu, dle ustanovení §458 (1) občanského zákoníku, nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vrácené kupní ceny.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců.

↑ nahoru