Reklamační řád

  • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu při předání zboží dopravcem a o zjištěných vadách neprodleně  informovat prodávajícího.tel.603511180.
  • Při evidentním poškození obalu zásilku vůbec nepřebírat, nechat ji dopravci a hlavně neplatit!
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná, jak se projevují a případně přiložit fotografii.
  • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení.
  • Doba vyřízení reklamace se stanovuje na 30 dnů.

↑ nahoru